Minggu, 10 April 2011

Pantai Ngobaran, Keserasian Alam dan Budaya Indonesia

Ngobaran Beach 10th August 2010

Pantai Ngobaran merupakan salah satu pantai yang ada di Gunungkidul Yogyakarta, 2 Km sebelah barat dari Pantai Ngrenehan. Pantai ini merupakan salah satu bukti dan wujud dari ke-multikulturan Indonesia, ini ditunjukkan dengan adanya tempat ibadah agama Islam, Hindu dan sebuah aliran kepercayaan Kejawen. Selain masjid unik yang menghadap ke selatan (akan tetapi dalam pelaksanaan ibadahnya tetap menghadap ke barat/kiblat) di sana juga terdapat tempat ziarah leluhur cikal bakal bangsa Indonesia dan Kamuksan Prabu Brawijaya V Raja Majapahit VII.

Komunitas Anak Nyasar

hanya bermula dari sebuah pekenalan kecil, menjadi sebuah ikatan persahabatan yang pantas untuk di kenang,,,
meniti cita-cita dalam jalan yang sama,,
berbagi canda, tawa, ceria, duka, dan segala emosi bersama-sama...
mengenal, mempelajari dan memahami dunia bersama,
mungkin tak beda dengan ikatan persahabatan-persahabatan lain, tapi lebih indah jika semua itu selalu dihargai, terkenang di hati walau dalam sudut yang paling kecil dihati,,,
terimakasih,,